BYGGETEKNISK RÅDGIVNING 
PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE

Utne Prosjekt AS tilbyr byggeteknisk rådgivning, prosjekt- og byggeledelse for prosjekter i alle størrelser. Firmaet har kontor på Sofiemyr og tilbyr tjenester i Oslo og Akershus.
God ledelse og styring er en forutsetning for at et prosjekt skal lykkes. Utne Prosjekt har opp gjennom årene opparbeidet seg svært god forståelse for byggeteknikk og evnen til å sette seg inn i de ulike sidene i et byggeprosjekt. Vi kan derfor bistå med verdifull rådgvining slik at prosjektets utvikling blir så smidig som mulig med best mulig resultater for deg som kunde.
Utne Prosjekt AS bistår i hele prosessen - fra idé og skisse til ferdig gjennomført prosjekt. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Utne Prosjekt AS

Din partner i et vellykket byggeprosjekt

Utne Prosjekt har vi gjennom flere tiår i byggebransjen opparbeidet oss verdifull kompetanse og allsidig erfaring fra en lang rekke ulike byggeprosjekter.

Som håndverksmestere i mur- og tømrerfaget har vi tilegnet oss spisskompetanse innenfor betong, mur, puss og fasade, i tillegg til nye og gamle konstruksjonsprinsipper i tre og stål.

Utne Prosjekt kan derfor bistå deg som byggherre med byggeteknisk rådgivning, og vi kan påta oss rollen som byggherreombud, prosjekt- og byggeleder, byggherrens representant og som SHA-koordinator.

Vår ambisjon er å ta hånd om ditt byggeprosjekt på samme måte som du selv ville gjort det, dersom du hadde vår erfaring.