DIN PARTNER I ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT

I Utne Prosjekt har vi gjennom flere tiår i byggebransjen opparbeidet oss verdifull kompetanse og allsidig erfaring fra en lang rekke ulike byggeprosjekter. Utne Prosjekt kan derfor bistå med byggeteknisk rådgivning og kan påta seg rollen som byggherreombud, prosjekt- og byggeleder og SHA-koordinator.

 
Øivind Utne

Øivind Utne, født 1966, er daglig leder i Utne Prosjekt. Han har allsidig bakgrunn, med Mesterbrev i tømrerfaget fra 1987 og som takstmann på næringseiendom fra 2015.

Siden begynnelsen av 1980-tallet har Øivind jobbet med komplekse byggesaker og problemløsing, både som entreprenør i egen virksomhet og på byggherresiden. Fra 2005 har han i all hovedsak arbeidet som byggherrerepresentant i rollen som prosjekt- og byggleder, byggherreombud/rådgiver, takstmann, byggelånskontrollør og SHA-koordinator.

Øivind Utne ble oppnevnt som fagdommer av Oslo Tingrett i 2019.

Øivind har gjennom mer enn 40 år opparbeidet seg en allsidig forståelse for prosjektgjennomføring og de ulike aktørenes rolle. Med sin bakgrunn som tømrermester, takstmann, prosjekt- og byggeleder, kan han tilby solid og verdifull fagkunnskap til deg som byggherre.

Kontaktinformasjon: 

E-post: utne@utneprosjekt.no 

Mobil: 95 11 09 60

Joakim Utne

Joakim Utne, født 1984, er senior byggeteknisk rådgiver i Utne Prosjekt. Han har solid kompetanse fra murerfaget, med svennebrev fra 2004 og mesterbrev fra 2018. Siden 2016 har han jobbet som bygningsteknisk konsulent.

Fra starten av 2000-tallet har Joakim hatt stor variasjon i sine oppdrag og sin yrkesutøvelse, med erfaring både som utførende håndverker og som del av byggeplassadministrasjon/ledelse, i tillegg til SHA og HMS.  

Joakim har spisskompetanse innenfor fasade, mur, betong og betongskader, og han har lang erfaring med vurdering av vedlikeholdsbehov og skader på bygg, samt tilstandsanalyse og utbedring av vernede bygg. Joakims breddekompetanse kan derfor være nettopp det du trenger i ditt prosjekt.

Kontaktinformasjon: 

e-post: ju@utneprosjekt.no

Mobil: 41 55 57 57

Tord Jarsve

Tord Jarsve, født 1992, er byggeteknisk rådgiver i Utne Prosjekt. Med svennebrev i tømrerfaget fra 2012, mesterbrev fra 2023, og utdannelse som fagskoleingeniør ved Fagskolen Oslo, har han variert og god erfaring fra byggebransjen.

Som utøvende tømrer over mange år har Tord tilegnet seg kunnskaper om både rehabilitering, restaurering og nybygg. Gjennom 2 år på Fagskolen i Oslo har han også fått inngående kunnskap om byggeplassledelse, byggesaksbehandling, SHA og HMS.

Tord har spesiell kompetanse på trebygg, materialevalg og eldre byggesikker. Dette har gjort at han har utviklet interesse for nye fremtidsrettende og bærekraftige byggemetoder, hvor bl.a massivtre inngår. 

Med sin kompetanse innenfor både gamle og nye byggeteknikker, teknisk løsninger og gjennomføring av byggeprosjekter, kan Tord være akkurat den faglige støttespilleren du er på jakt etter.

Kontaktinformasjon: 

E-post: tj@utneprosjekt.no

Mobil: 46 62 10 56

 

 

Utne prosjekt søker fagfolk

Du er håndverksmester og/eller fagskoleutdannet, og du har erfaring fra drift av byggeplass. I tillegg er du så trygg på deg selv og din egen kompetanse at andre bør lytte til dine råd. 

Hvis du ser for deg en jobb som rådgivende konsulent på byggherresiden, så er dette en gyllen anledning. Hvilket fag som er ditt spesialområde er ikke det viktigste, det som er avgjørende er at du at du har fagstolthet og liker å dele den. Vi gir deg muligheten til å bygge opp din egen kundeportefølje basert på våre eksisterende oppdragsgivere, nye kunder og ditt eget nettverk.

Er du rett person, er gode betingelser en selvfølge.

Send oss en søknad med CV på utne@utneprosjekt.no eller ta kontakt på 95 11 09 60 for en uforpliktende samtale.

E-POST

TELEFON

Adresse

Gautes vei 17 B
1412 Sofiemyr

Kontaktskjema