DIN PARTNER GJENNOM HELE BYGGEPROSJEKTET

I Utne Prosjekt har vi gjennom flere tiår i byggebransjen opparbeidet oss verdifull kompetanse og allsidig erfaring fra en lang rekke ulike byggeprosjekter. Utne Prosjekt kan derfor bistå med byggeteknisk rådgivning og kan påta seg rollen som byggherreombud, prosjekt- og byggeleder og SHA-koordinator.

Prosjektledelse

En god prosjektleder sørger for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor det avtalte budsjettet og tidsfristen som er satt.
Prosjektlederen skal motivere teamet sitt, delegere oppgaver, finne løsninger og ta beslutninger ut fra økonomien og målet med prosjektet.
Utne Prosjekt kan fylle prosjektlederrollen i ditt byggeprosjekt. 

Byggeledelse

Et vellykket byggeprosjekt kjennetegnes ved at byggherrens forventninger til det sluttførte byggverket blir oppfylt.
Byggelederen må derfor ha solid basiskompetanse innenfor prosjektenes bygningsmessige og tekniske fagområder, slik at det legges til rette for at hver enkelt leverandør bidrar maksimalt i prosessen. 
Utne Prosjekt er tømrermester med lang erfaring innen byggeledelse. Firmaet kan ta ansvaret for byggeledelsen i ditt byggeprosjekt.

Byggeteknisk Rådgivning

En kompetent og kunnskapsrik Byggeteknisk rådgiver bør ha lang og variert erfaring fra forskjellige roller innenfor sitt fagfelt.
Et stort kontaktnett bygget opp gjennom mange tiår, i kombinasjon med omfattende erfaring fra undersøkende virksomhet knyttet til byggefeil, vil med stor sannsynlighet gi deg en god rådgiver.
Utne Prosjekt kan være nettopp den byggetekniske rådgiveren du trenger i ditt byggeprosjekt. 

SHA KOORDINATOR

De beste byggeprosjektene kjennetegnes ved at byggherren setter klare krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrerer SHA i prosjektet,
Det er i dag et lovpålagt krav om SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og i utførelsesfasen (KU).
Utne Prosjekt kan ivareta rollen som KP og/eller KU i ditt byggeprosjekt.